CA | EN

Candela, Acció Comunitària i Feminista, Sccl

Activitat Principal 

Cooperativa amb l'objectiu de contribuir a una transformació social basada en l'educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària mitjançant: formació, prevenció i sensibilització; assessorament i acompanyament; edició de materials pedagògics i publicacions. Treballen per a professionals de l'educació, personal tècnic municipal, associacions i ong's, famílies, infants, joves, grups de dones i institucions públiques i privades.

CNAE 
8559
E-mail General 
Telèfon 
93 179 70 92
Any 2019 Sector Consultories tècniques Comarca Barcelonès
Adreça Postal 
Vall d'Ordesa, 12 Baixos
BARCELONA, Barcelona 08031
Espanya