CA | EN

Comunitària, Sccl

Activitat Principal 

Administardor de finques que basa el seu projecte en 4 eixos: dret a la participació, a la informació, a l'habitatge i a la ciutat. Alhora que té cura dels edificis, investiga en opendata i IoT per a la millora social/ambiental i de la qualitat dels edificis

CNAE 
4110
E-mail General 
E-mails Personals 
Telèfon 
93 164 17 90
Adreça Postal 
Casp, 43
Barcelona, Barcelona 08010
Espanya