CA | EN

Gara Cooperativa

Activitat Principal 

Servei de primera acollida i atenció integral. Centre residencial per a menors estrangers que arriben al territori sense referents adults.

E-mail General 
Telèfon 
676 62 12 51
Adreça Postal 
Viladecans, Barcelona 08840
Espanya