CA | EN

Icaria Road Transport, Sccl

Activitat Principal 

Activitats auxiliars complemetàries al transport nacional i internacional

CNAE 
4941
E-mail General 
Telèfon 
93 619 02 53
Any 2019 Sector Logística/exportació Comarca Barcelonès
Adreça Postal 
Rda. Universitat, 31, 6è 2a
Barcelona, Barcelona 08007
Espanya