CA | EN

Propaganda Pel Fet, Sccl

Activitat Principal 

Edició Fonogràfica I Management De Grups Musicals. Des De 1996 Han Editat 70 Referències Discogràfiques. La Línia Editorial Ha Estat Treballar Bandes Catalanes Compromeses Socialment

CNAE 
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
E-mail General 
E-mails Personals 
Telèfon 
93 878 74 80
Fax 
93 876 27 54
Any 2013 Sector Activitats culturals Comarca Bages
Adreça Postal 
Av. Dolors, 17
Manresa, Barcelona 08243
Espanya