Convocades les subvencions per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives

Cooperativisme » Actualitat » Convocades les subvencions per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives
Avui, 13 de novembre, acaba el termini per fer les sol·licituds

A data 2 de novembre de 2012 ha estat publicada l'Ordre EMO/333/2012, de 22 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per presentar sol·licituds.  

L'Ordre obre la convocatòria de les següents línies d'ajut:

Línia A: subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals de nova creació (que no tinguin més de 2 anys d'antiguitat en el moment de la data de publicació de la convocatòria) i que estiguin inclosos en algun d'aquests col·lectius:

a) Persones desocupades
b) Treballadors/res vinculats/des a la cooperativa amb un contracte fix o temporal
 
Línia B: subvencions per a nous projectes empresarials de cooperació: establiment d’acords de relació entre dues o més empreses o entitats amb la finalitat d’obtenir uns avantatges recíprocs mitjançant l’execució comuna d’accions que poden ser comercials, financeres, logístiques, tecnològiques, productives, administratives, així com combinacions entre elles.

Trobareu més informació a l'apartat RECURSOS del nostre web.

Etiquetes: Federació

Continguts relacionats