La Federació posa en marxa un nou programa de suport a les cooperatives federades

Cooperativisme » Actualitat » La Federació posa en marxa un nou programa de suport a les cooperatives federades
Oberta la convocatòria 2020

Fins el 15 de març les cooperatives de treball poden sol·licitar un dels ajuts previstos al Programa anual de foment del cooperativisme, una iniciativa que ha posat en marxa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb l’objectiu fomentar el creixement de les federades.

Qualsevol cooperativa pot presentar projectes o accions a finançar, sempre i quan reuneixin la condició que tinguin, com a mínim, un dels següents àmbits i, com a mínim, amb un dels següents eixos:

Àmbits temàtics

  • Gestió del coneixement i formació en l’àmbit cooperatiu
  • Promoció, creació i enfortiment de cooperatives
  • Transformació social

Eixos tranversals

  • Intercooperació
  • Arrelament local, compromís amb la comunitat i feminisme

El Consell rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va aprovar el 2019 destinar una part dels Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (FEPC),  procedent de les cooperatives dissoltes o transformades, a finançar projectes que no siguin estrictament de la Federació. Aquesta iniciativa obre la porta a que aquests recursos puguin esdevenir útils pel conjunt de les cooperatives de treball.

Per a la convocatòria 2020 del Programa anual de foment del cooperativisme s’ha destinat un pressupost de 250.000 €. L’import mínim que pot sol·licitar un sol projecte és de 10.000 €. A més, està previst que els projectes s’iniciïn i acabin de forma prioritària durant l’any natural de la convocatòria i tinguin una extensió mínima de 6 mesos.

Documentació per fer la sol·licitud de l’ajut.

Etiquetes: