Impuls a una estratègia conjunta del cooperativisme

Cooperativisme » Actualitat » Impuls a una estratègia conjunta del cooperativisme
Una primera trobada entre representants de federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya busca generar un marc de confiança que permeti una estratègia conjunta

Integrants del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya van participar a una trobada amb representants de les federacions que componen la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) amb l'objectiu de definir l'estratègia comuna que ha de seguir el moviment cooperatiu els propers anys.

La trobada ha permès que les diferents branques del cooperativisme coneguin de forma detallada els plans d'actuació respectius, de cara a establir punts en comú, centrats en la intercooperació, la visibilitat i la comunicació. La trobada vol ser un nou espai de participació del moviment cooperatiu.

Durant gran part de la jornada, s’ha comptat amb l’assistència del director d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, Josep Vidal, que ha exposat el compromís i les línies del Govern en relació amb el cooperativisme i l’economia social.

Etiquetes: Federació

Continguts relacionats