Posicionament per una Llei d'Acció Concertada

Cooperativisme » Actualitat » Posicionament per una Llei d'Acció Concertada
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya reclama amb urgència una Llei d'Acció Concertada pels serveis d'atenció a les persones

Davant la polèmica al voltant del projecte de llei de serveis d’atenció a les persones, en fase de tramitació parlamentària, des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que agrupa a la Sectorial d’Iniciativa Social a més de 165 cooperatives del sector, volem situar el debat en la necessitat d’establir marcs reguladors que apostin pels models del cooperativisme i de l’economia social i solidària.

Considerem que la nova Llei de contractes pot ser un pas endavant, perquè millora les condicions amb què les administracions públiques contracten aquests serveis, en el sentit de preservar-ne la qualitat i donar menys pes als criteris economicistes. Però la millora respecte a l’únic marc vigent actual (la llei estatal de contractes del sector públic de 2017) és parcial i limitada. La contractació pública ubica els serveis d’atenció a les persones dins de les lògiques mercantils i la fórmula no contractual actualment regulada està oberta a tot tipus d’operadors, tant lucratius com sense afany de lucre. Per tant, no hi ha encara un reconeixement suficient del valor d’aportació i la contribució de l’economia social i solidària a la construcció col·lectiva del sistema de serveis socials.

Per això defensem la necessitat i oportunitat de repensar el model de contractació pública per passar de la contractació que mercantilitza a la concertació que impulsa una economia més social i contribueix a la construcció del model de país que volem. Les millores que introdueix l’actual projecte de llei no són suficients ni ho resolen tot. L’única manera de no mercantilitzar els serveis és treure’ls del marc de contractació i apostar per les empreses de l’economia social com a col·laboradores. Per això afirmem que aquesta llei no és suficient i fem nostra la proposta de Llei d’Acció Concertada proposada des del Tercer Sector Social, del qual formen part les nostres cooperatives d’iniciativa social i que, actualment, es troba en fase de negociació amb el Govern.

Volem aprofitar també per recordar que la política no s’acaba en les institucions i que el servei a la societat no es limita a allò que fan les administracions exercint les seves competències i responsabilitats. Un estat modern ha d’estar obert a les iniciatives que sorgeixen de l’esfera privada per respondre als reptes econòmics i socials, ja sigui en la dinamització del teixit productiu i la creació d’ocupació o en el desplegament de dispositius d’atenció als col·lectius més vulnerables. La dimensió pública no s’esgota en les institucions i la dimensió privada no es limita a la lògica mercantil capitalista. En aquest cas, existeix una iniciativa social articulada al voltant de l’economia social i solidària amb una llarga trajectòria i experiència contrastada en la gestió de serveis públics d’atenció a les persones.

Etiquetes: