Assemblea 2020

Cooperativisme » Assemblea » Assemblea 2020
27 novembre 2020

Assemblea 2020

Comparteix:

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, reunit el passat 21 d'octubre de 2020, ha convocat l'Assemblea General Ordinària el 27 de novembre i ha acordat dur-la a terme per videoconferència i adoptar els acords virtualment. 

Aquesta mesura es pren a l'empara del que recull l'article 3, sobre mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals, del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

L’assemblea se celebrarà divendres 27 de novembre a les 11:30 h en primera convocatòria i a les 12:00 h en segona, mitjançant una plataforma de videoconferències. Les votacions es duran a terme amb la plataforma Cerclescoop.

Inscripcions i votació a l’assemblea

Les inscripcions per participar a les votacions, mitjançant Cerclescoop, es van tancar el 20 de novembre 2020. 

 

Documentació

Ordre del dia

Memòria social i econòmica 2019 

Proposta d'afegit als estatuts

Informe intervenció de comptes

Comptes auditats i informe d'auditoria 

Reglament de l'Assemblea 2020

Esquema de pla treball i pressupost 2020

Etiquetes: Assemblea

Continguts relacionats