Coronavirus: Preguntes freqüents

Coronavirus: mesures especials » Coronavirus: Preguntes freqüents

Des de l'inici del confinament la Federació està atenent les preguntes i dubtes de les cooperatives en l'àmbit laboral i econòmic. Fem un recull de les inquietuds més freqüents, que anirem enriquint a mida que tinguem més informació

Informacions sobre el Coronavirus publicades al web de la Generalitat de Catalunya: recomanacions per a empreses i preguntes freqüents pel dia a dia

 

AMBIT ECONÒMIC I FINANCER 

 

Les administracions públiques han dotat recursos i/o establert mecanismes per fer front a les conseqüències econòmiques i financeres de la crisi sanitària per a les empreses?

Sí. En el cas de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de Finances, s’ha posat en marxa com a mesura la concessió d’una línia de préstecs tous que permetin mantenir la liquiditat de les pimes catalanes afectades per aquesta crisi, incloses les cooperatives. A més, el principal d’aquests préstecs estan avalats al 100% per Avalis de Catalunya. Com a condició les empreses finançades han de mantenir els llocs de treball. Més Informació.

En el cas del govern espanyol, mitjançant l’Institut de Crèdit Oficial, s’ha activat una línia d’avals per a préstecs d’entitats financeres que financin les necessitats de liquiditat de les pimes i dels professionals autònoms derivades de la crisi sanitària. Les entitats bancàries formalitzen tot el procediment i poden determinar les condicions del crèdit, però tenen prohibit condicionar-lo a la contractació d’altres productes. Més informació.

 

Des de l’economia social i solidària han sorgit iniciatives per garantir suficient liquiditat en les cooperatives durant l’emergència sanitària de la Covid 19 i en etapes posteriors durant les quals continuin patint els efectes de l’impacte econòmic?

Sí. La cooperativa de serveis financers Coop57 i la Fundació Seira han constituït una eina específica adreçada al finançament de les cooperatives que hagin hagut d’aturar o minvar la seva activitat com a conseqüència de l’emergència sanitària i que, per tant, es trobin amb una liquiditat insuficient per fer front als seus pagaments. Coop57 posa a disposició una línia de finançament de fins a 2 milions d’euros mitjançant dos productes: una línia de crèdit per a tensions de tresoreria i un préstec de liquiditat. En ambdós casos es posa a disposició de les cooperatives finançaments a partir de 20 mil euros, sense comissions ni despeses financeres addicionals a part dels interessos. Per la seva part, la Fundació Seira ha dotat un fons de 400 mil euros com a penyora per assegurar la devolució dels productes concedits. Per a més informació podeu contactar amb Coop57 a l’adreça de correu coop57@coop57.coop.

 

Com afecta la crisi sanitària del Covid 19 a les cooperatives que enguany es beneficien de la subvenció concedida en el marc dels projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals (línia 1)?

L’actual conjuntura podria influir en el ritme habitual de pagaments de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya pel que fa a les bestretes del 90% de la subvenció. A més, tots els expedients queden aturats mentre duri l’estat d’alarma declarat per l’Estat Espanyol, i per tant també queda aturada l’execució de les accions derivades d’aquests expedients (la realització dels projectes) fins a la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma (actualment previst fins al 9 de maig). A partir del moment en que es reprenguin les activitats tornaran a computar els terminis establerts per a tots els procediments, excepte si la cooperativa beneficiària de la subvenció sol·licita expressament aixecar la suspensió de l’expedient per continuar amb l’execució del projecte en el termini establert inicialment i imputar les despeses realitzades durant el període de l’estat d’alarma. En aquest darrer cas, aquesta cooperativa no pot tramitar cap expedient de regulació d’ocupació en relació als llocs de treball vinculats a les actuacions i a les despeses subvencionades.

 

A quines entitats financeres es poden adreçar les cooperatives que requereixin finançament per poder fer front a les conseqüències econòmiques de l’emergència sanitària els propers mesos?

La FCTC aconsella adreçar-se a les entitats financeres que impulsen i promouen l’accés a finançament per a empreses de l’economia social de Catalunya. Aquestes entitats formen part de la Xarxa Financoop, coordinada i dinamitzada per la Fundació Seira, per potenciar un sistema financer al servei de les cooperatives i de l’economia social i productiva. Entre les que són de base ètica i solidària destaquem Coop57 i Fiare Banca Ètica, i entre les que són cooperatives de crèdit destaquem Caixa d’Enginyers, Laboral Kutxa i Cajamar. Per a més informació podeu contactar amb seira@fundacioseira.coop

Etiquetes: coronavirus

Continguts relacionats