CA | EN

Què necessito?

Abans de començar amb el procés de constitució de la cooperativa, pot resultar útil mirar de respondre algunes preguntes:

Sobre les persones membres

  • Qui formarà part de la cooperativa?
  • Conec aquestes persones o les he de trobar encara?
  • Ens calen persones col·laboradores ?
  • Quina implicació desitja cada persona membre?
  • Les persones sòcies seran treballadores o consumidores?

Sobre la idea de negoci:

  • Quina serà l’activitat principal de la cooperativa?
  • Existeix una demanda específica al mercat?
  • Algú està duent a terme aquesta tasca?
  • Com es finançarà l’arrencada de la cooperativa?

Sobre el tipus de cooperativa:

En funció de l’estructura de socis que tingui l’empresa parlarem d'un tipus de cooperativa o d'un altre. Quan les persones membres aporten el seu treball ens referim a una cooperativa de treball.  

Sobre sectors d’activitat

Qualsevol activitat econòmica pot dur-se a terme amb una cooperativa. Existeixen cooperatives de treball a tots els sectors d’activitat econòmica, ja sigui l’atenció a les persones, el disseny, la formació, la cultura, les energies renovables, la industria mecànica i molts d'altres. A la secció de les cooperatives federades podeu conèixer la diversitat de les empreses que formen la Federació. 

Temàtiques Cooperatives, Creació, Estructura Any 2012