CA | EN

La cotització a temps parcial

Les persones sòcies treballadores de les cooperatives poden cotitzar a temps parcial al Règim General

En el document que adjuntem trobareu la regulació de la cotització a temps parcial del socis treballadors i de treball de les cooperatives.

Temàtiques Cooperatives, Creació, Laboral Any 2014