CA | EN

D'associació a cooperativa

Guia pel procés de transformació d'associació a cooperativa
Temàtiques Cooperatives, Creació, Economia, Transformar Any 2014

Arxius Descarregables