CA | EN

Guia per a l'elaboració del Pla d'Empresa de la cooperativa

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya contribueix a la creació d’eines de suport per a l’emprenedoria cooperativa amb aquesta nova col·lecció, «Fem una cooperativa», per a l’elaboració del pla d’empresa d’una cooperativa de treball a qualsevol sector d’activitat.
Temàtiques Cooperatives Any 2018