CA | EN

De SCP a cooperativa

Una guia pràctica per acompanyar el procés de transformació d'una Societat Civil Particular a una cooperativa
Temàtiques Creació Any 2016