CA | EN

Tramitació telemàtica de la reserva de nom de les cooperatives

Des d'aquest mes de gener, ja es possible fer telemàticament la sol·licitud de nom de la nostra cooperativa

 

Aquest és el primer tràmit que cal fer en la constitució d’una cooperativa i la possibilitat de realitzar-lo telemàticament a través del Canal Empresa suposa un estalvi de temps i desplaçaments a l’usuari.

La certificació de denominació social de cooperativa identifica el tipus de forma jurídica i la societat en concret. És un certificat que acredita que no hi ha cap altra societat inscrita en el registre corresponent amb la mateixa denominació de la cooperativa que s'està constituint.


A partir d'ara el tràmit ja es pot fer telemàticament a través del
Canal Empresa:
Certificació de denominació social de cooperativa

Les cooperatives ja constituïdes que vulguin modificar la seva denominació social també podran fer servir el tràmit telemàtic.

Temàtiques Creació Any 2015