Eix Feminismes

L’Eix Feminismes és un dels eixos transversals de l’acció del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Format per persones representants del Consell Rector i de l’equip tècnic i representants de cooperatives, l’Eix Feminismes es reuneix regularment per coordinar actuacions en tres àmbits: intern, intercooperatiu i extern. L'eix promou una comissió de treball a la qual s'hi integren cooperatives federades, que es reuneix periòdicament per detectar temes d’interès conjunt i fer un seguiment del pla de treball. Qualsevol cooperativa pot formar part de la comissió de feminismes de la Federació. 

Escriviu-nos a feminismes@cooperativestreball.coop si voleu posar-vos en contacte amb la comissió.

Actualment estem elaborant un Estudi sobre la Participació de les dones i persones no binàries a les cooperatives i a l’FCTC a partir d’un informe de diagnosi i pla d’accions amb indicadors de seguiment i d’avaluació. En anys anteriors, hem dut a terme altres accions com un Pla d’Igualtat de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya  i un Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

A banda participem en diferents espais: la Xarxa de Transicions Feministes, el Congrés d’Economies Feministes, a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, etc.

 

Materials de l'Eix Feminista:
Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’àmbit laboral
Guia per a l'elaboració del Protocol d'assetjament sexual
Pla d'igualtat de la Federació
Plans i mesures d'igualtat

Etiquetes