CA | EN

Vista d'un dia

Tuesday, March 20, 2018

Barcelonès, 20 March 2018
Un taller per desenvolupar els coneixements i les habilitats que permeten abordar el lideratge i la gestió compartida en una cooperativa.
Temàtiques Formació Sector