CA | EN

Formació FemPla, l'eina de planificació financera per a cooperatives

dijous, 26 novembre 2015 - 10:00am a 2:00pm
Dediquem un matí a conèixer l'eina per a l'elaboració d'estats comptables de cooperatives (segona edició)

Impulsada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l'eina FemPla permet conèixer quines són les necessitats reals de finançament tant pel que fa a les inversions com pel circulant. També permet validar la capacitat de l’empresa per generar beneficis a futur i, d’aquesta manera, optimitzar els recursos financers existents a les cooperatives per complir els seus objectius empresarials.

Amb l'objectiu de donar suport en la utilització de l'eina, la Federació ha organitzat una completa formació que permetrà a les persones assistents dominar l'eina i, com a resultat, generar un compte de pèrdues i guanys a tres anys, el balanç de situació al final del primer exercici i una previsió de tresoreria dels primers 12 mesos.

La formació es desenvolupa en dos temps: una sessió presencial col·lectiva de quatre hores i un període de seguiment en línia de 15 dies durant el qual el participant posa en pràctica els coneixements adquirits durant la sessió presencial comptant amb el suport del tutor que resol els seus dubtes, l’orienta sobre les alternatives possibles i, finalment, avalua el treball realitzat.

INSCRIPCIONS 

És imprescindible portar ordinador portàtil a la formació.

Dijous 26 de novembre 
10h a 14h 

Premià, 15 1a planta
08014 Barcelona 

Àmbit Federació Temàtiques Comptabilitat, Cooperatives, Economia, Finançament, Formació Any 2015 Comarca Barcelonès