CA | EN

Apreneu sobre lideratge col·lectiu i gestió compartida

dimarts, 28 juny 2016 - 4:00pm a 8:00pm
Un taller per desenvolupar els coneixements i habilitats per abordar el lideratge col·lectiu en una cooperativa.

El lideratge col·lectiu i la gestió compartida són dues competències clau en l’emprenedoria cooperativa.

En el marc de l'àrea de suport a la creació de cooperatives, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, proposa un taller sobre lideratge col·lectiu i gestió compartida, dues de les cinc competències identificades per a l'emprenedoria cooperativa.

El taller busca desenvolupar les competències necessàries per emprendre col·lectivament a partir d’una dinàmica de treball pràctic. Concretament es donaran eines i s’establiran les bases per desenvolupar el lideratge col·lectiu i la gestió compartida, com a competències essencials en projectes d’emprenedoria col·lectiva. 

Data: El taller de lideratge col·lectiu i gestió compartida serà el proper dimarts 28 de juny 16.00h a 20.00h a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (C/Premià 15 primer pis). 

Inscripcions 

L'estructura de la sessió serà:
- Anàlisi i descripció de les competències i les habilitats necessàries per emprendre col·lectivament
- Activitats de tipus pràctic per aprofundir en aquestes competències i habilitats
- Conclusions i repàs dels aprenentatges

Per més informació sobre competències d’emprenedoria cooperativa: http://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/emprenedoria_web.pdf

Aquest taller sobre lideratge col·lectiu s'inscriu a la sèrie "les cinc competències clau de l'emprenedoria cooperativa". 

Àmbit Federació Temàtiques Cooperatives, Creació Any 2016 Comarca Barcelonès