CA | EN

CURS: Introducció a la cooperativa

dilluns, 22 gener 2018 - 3:30pm a 7:30pm
Dues sessions per aprendre tot el que cal per entendre què és una cooperativa

CURS: Introducció a la cooperativa

Si voleu crear una cooperativa, si heu d'incorporar-vos com a persones sòcies a una cooperativa o, simplement, hi heu entrat a treballar fa poc, aquest curs d'introduccio a la cooperativa és per a vosaltres. 

QUAN: el 22 i el 29 de gener de 15.30h a 19.30h al c/Premià 15, primer pis. Barcelona

OBJECTIUS

 • Aprofundir en els coneixements fonamentals del funcionament de les cooperatives de treball
 • Reflexionar sobre la dualitat de rols i funcions de la condició de ser persona sòcia i alhora treballadora de la cooperativa
 • Contextualitzar millor el doble rol de persona treballadora i de persona sòcia respecte la participació, la presa de decisions i els canals de comunicació de la cooperativa

CONTINGUTS

1. La cooperativa i el seu objecte social

 • Què són les cooperatives?
 • Marc ètic: principis i valors
 • Tipologia de cooperatives

2. La dimensió societària (òrgans de participació)

 • La persona sòcia
 • Participació econòmica
 • Funcionament dels òrgans
 • La participació
 • Els òrgans socials
 • Assemblees: tipus
 • Consell rector i intervenció de comptes
 • Altres òrgans estatutaris o de participació
Premià 15, primer pis
Barcelona 08014
Àmbit Federació Temàtiques Creació Any 2017 Comarca Barcelonès

Arxius Descarregables