CA | EN

Avantatges

Federant la vostra cooperativa accediu a l'orientació i acompanyament necessaris per fer créixer la vostra cooperativa, enfortir la vostra xarxa i posar en valor els principis que ens uneixen.

Doneu un cop d'ull a tot el que podem fer junts: Ja estem federats.. i ara? 

Treballem en diferents àmbits: 

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ 

Orientació i suport en la gestió: comptem amb una xarxa de professionals experts en temes fiscals, legals, societaris o altres que poden ajudar-vos en la gestió quotidiana de la vostra empresa.

Orientació financera: el servei d'orientació financera per a cooperatives us acompanya en la cerca de solucions en les diverses etapes de creixement de la vostra empresa.

Innovació i internacionalització: teniu a la vostra disposició acords amb institucions i organismes vinculats als àmbits de la innovació i la internacionalització adreçats específicament a les cooperatives. 

Formació per a tothom: podeu gaudir de condicions avantatjoses de formació per a les persones que formen la vostra cooperativa. 


INTERLOCUCIÓ I REPRESENTACIÓ 

Incidència política: interlocució amb representants polítics i de l'Administració per aconseguir millores del marc legal global de les cooperatives, així com de convenis específics que les afecten sectorialment. 

Oberts al món: la Federació està representada i participa activament a nombroses entitats, plataformes i xarxes, així com en les institucions representatives del cooperativisme en l'àmbit català, estatal i internacional. 


PROMOCIÓ I FOMENT DEL COOPERATIVISME

Publicacions: la revista .Coop, Nexe i els diversos blogs gestionats per la Federació contribueixen a fomentar la cultura d’empresa cooperativa i estan disponibles per a les persones que en són membres. 

Informació actualitzada: mantenir-se al dia de les novetats de la Federació és fàcil a través dels butlletins i circulars.

Xarxes socials: la Federació utilitza activament les xarxes socials per generar sinergies entre cooperatives, difondre informacions i promoure el cooperativisme. Seguiu-nos i participeu a Facebook (cooperativestreball), Twitter (@coopstreball).

Oportunitats als mitjans de comunicació: la Federació genera oportunitats mediàtiques per donar a conèixer els fonaments de l'empresa cooperativa a través d'exemples concrets. 
 

INTERCOOPERACIÓ

Xarxa activa: som un espai viu d’intercooperació. Des de grups de treball, clústers o trobades diverses, federar-vos us posa a l’abast oportunitats per aprendre, connectar-vos i compartir.

Municipi Cooperatiu: sessions de sensibilització i formació cooperativa mitjançant aliances amb els ajuntaments catalans.  

Sinergies sectorials: les cooperatives federades d’un mateix sector o territori impulsen plegades aspectes que els interessen. Com a exemple, compteu amb la Sectorial de cooperatives d’iniciativa social.

Ofertes entre membres: descomptes de productes i serveis entre cooperatives federades al marketplace del web.

Veu i vot: totes les cooperatives federades tenen veu i vot a la Federació i poden expressar-se a l’Assemblea o en altres espais de relació. Som una entitat oberta, dinàmica i en constant procés de recollida de propostes i d’idees dels nostres associats.

Temàtiques Avantatges, Cooperatives, Federació Any 2012