CA | EN

Compromís Arc Iris

Cooperativa 
A través del seu Compromís Arc Iris, Integral ofereix a totes les cooperatives federades, i exclusivament a elles, un millor preu (preu cooperatiu) en tots els seus serveis.

L'any 2012, 35 cooperatives van gaudir del Compromís Arc Iris per un import total de 15.434,16 euros.

Integral és una cooperativa que presta serveis d’assessorament i consultoria a cooperatives de pràcticament totes les branques. Integral té, des de el seu naixement a l’any 1987, una clara vocació de ser una Cooperativa per a Cooperatives.

Més informació sobre el Compromís Arc Iris.