CA | EN

Formació

Descomptes i preus especials per a cooperatives federades

A Aposta trobem solucions a les teves necessitats formatives en els àmbits de la gestió empresarial, formació societària, desenvolupament d’habilitats personals i formació tècnica. Les empreses membres de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya gaudeixen de preus especials. Contacteu-nos!