Eixos i grups de treball

L'acció del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya es concreta en tres Eixos transversals:

Eix Territoris
Eix Sectors
Eix Feminismes

La base dels Eixos són els grups de treball i comissions, integrats per cooperatives federades i membres del Consell Rector.