CA | EN

Assemblea 2016

L'Assemblea de la Sectorial de cooperatives d'iniciativa social de la FCTC renova càrrecs a la Comissió de gestió. S'hi incorporen dues noves cooperatives pel període 2016-2018.

Les noves incorporacions a la Comissió de gestió permeten pujar a onze les persones membres de l'òrgan de decisió de la Sectorial. L'Assemblea 2016 vota la incorporació de les persones representants de dues noves cooperatives, Baula i L'Esguard, que s'afegeixen a l'equip de treball existent. 

La Sectorial de cooperatives d'iniciativa social, que l'any passat va commemorar els seus 20 i + anys de trajectòria dins la Federació, va celebrar dimarts 4 d'octubre de 2016 la seva assemblea anual, on es va presentar l'informe de gestió i el pla de treball. La presidenta de la Sectorial, Raquel León, va destacar el paper referent que juga la Sectorial dins la Federació. 

En el moment de celebrar-se l'assemblea, la Sectorial de cooperatives d'iniciativa social comptava amb 132 cooperatives membres i més de 8.500 persones que hi treballen.

El president de la Federació de Cooperatievs de Treball de Catalunya, Perfecto Alonso, i el director general d'Economia Social, Tercer sector, Cooperatives i Autoempresa, Josep Vidal, van fer la cloenda de l'Assemblea. 

Posteriorment a l'Assemblea, es va fer la primera presentació de l'eina de càlcul d'impacte social de les cooperatives, ValorSocialCoop, una aposta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per donar a conèixer l'aportació que fan les cooperatives amb la seva forma de treballar.

L'eina s'adreça a totes les cooperatives federades amb l'objectiu que puguin conèixer quins són els seus impactes, fer un seguiment de la seva evolució i establir una comparativa amb el total de cooperatives i el seu sector. 

Gràcies a aquesta eina, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya podrà obtenir dades agregades per sector d'activitat.