CA | EN

Memòria social i econòmica 2012

La memòria social i econòmica de la Federació corresponent  a 2012, presentada i aprovada a l'Assemblea. 

Podeu descarregar-vos l'arxiu PDF de la memòria en aquest enllaç

 

Temàtiques Assemblea, Comunicació, Federació Any 2012