La Federació

A la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

promovem el model cooperatiu i els seus avantatges a la societat. La Federació és un espai de trobada, creació, creixement i consolidació d’una xarxa de més de 3.000 cooperatives de treball.

La Federació

Formem part de

Formem part de nombroses entitats i institucions on treballem per impulsar les cooperatives. A més, presidim la Fundació Seira, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social.