Estructura

La Federació » Estructura

Les cooperatives de treball són al centre de l'acció de la Federació, governada per un Consell Rector escollit a l'Assemblea

L'assemblea la conformen totes les cooperatives federades.

El Consell Rector és responsable d'establir els àmbits d’actuació de la Federació, en base al pla estratègic, ratificat per l’Assemblea.

El Consell Rector supervisa i acompanya la tasca de l’equip tècnic. A banda, el Consell Permanent, composat per membres del consell rector, és responsable del seguiment regular i de la gestió ordinària.

La seva tasca és avaluada de forma transparent i accessible a través dels informes dels interventors de comptes.

 

Organigrama