Estructura

La Federació » Estructura

La Federació està composada per més de 600 cooperatives, que comparteixen principis i valors, i defineixen la nostra acció a través de la seva participació a l’assemblea i altres espais.

L'assemblea la conformen totes les cooperatives federades.

El Consell Rector és responsable d'establir els àmbits d’actuació de la Federació, en base al pla estratègic, ratificat per l’Assemblea.

El Consell Rector supervisa i acompanya la tasca de l’equip tècnic. A banda, el Consell Permanent, composat per membres del consell rector, és responsable del seguiment regular i de la gestió ordinària.

La seva tasca és avaluada de forma transparent i accessible a través dels informes dels interventors de comptes.

 

Estructura de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Etiquetes: Federació