Interventors de comptes

La Federació » Interventors de comptes

Les persones que exerceixen els càrrecs d'interventors/es de comptes avaluen de forma transparent la tasca del Consell Rector i l’acció de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

  • José Javier Granados. Ensó, sccl
  • Francisco Lobato. Mercafer, sccl
  • Gabriel Àngel Montozzi. Premià Assessors sccl

 

Etiquetes: