Interventors de comptes

La Federació » Interventors de comptes

 

La tasca del Consell Rector i l’acció de la Federació de Cooperatives de treball de Catalunya l’avalua de forma transparent i accessible les persones que tenen el càrrec d’interventors/es de comptes.

Aquestes són les persones representants de les cooperatives triades a l’Assemblea 2018:

  • José Javier Granados Ensó, sccl
  • Francisco Lobato Mercafer, sccl
  • Gabriel Àngel Montozzi Premià Assessors sccl