Arquitectura i facilitació

Xarxa » Marketplace » Arquitectura i facilitació
L'espai i les persones son els nostres elements de treball així com les relacions, vinculacions i procesos que es produeixen mútuament. Descompte d´un 5% a les cooperatives federades en qualsevol de les serveis

Raons Públiques és una cooperativa de serveis que treballa en l'àmbit de l'arquitectura i la facilitació. L'espai i les persones són els nostres elements de treball així com les relacions, vinculacions i transformacions o processos que es produeixen mútuament.

Millora dels espais de treball. Co-dissenyem conjuntament els espais de treball tenint en compte els stakeholders del projecte. Per això, desenvolupem d'un pla estratègic de transformació de l'espai de treball, les tecnologies i cultura organitzacional i oferim: diagnosi i recomanacions estratègiques, acompanyament de la gestió del canvi, processos i accions de co-disseny, redacció de projectes tècnics.

L'activació del patrimoni. Co-dissenyem i acompanyem processos de recuperació de patrimoni edificat en desús, infrautilitzat o amb potencials nous usos per a la promoció econòmica, social i cultural del territori. Donem suport en projectes per a: Incorporar la participació i cuidar la relació amb els agents públics i privats i la comunitat vinculats al projecte; garantir un disseny d'espai adequat a les necessitats dels usos i noves persones usuàries millorar la qualitat urbana del territori i de la comunitat; potenciant l'impacte econòmic i social.

Acompanyem en el Foment de la participació en les organitzacions i empresesen el procés de recollida de propostes, priorització i síntesi per a la redacció dels Plans Estratègics. Donem suport en els processos de facilitació en reunions i tallers i en la redacció de dinàmiques que garanteixin la representativitat en els espais de participació, així com la diversitat d'opinions, amb l'objectiu de desenvolupar debats constructius.

Oferim un descompte d'un 5% a les cooperatives federades en qualsevol dels serveis