Facilitació i acompanyament organitzacional

Xarxa » Marketplace » Facilitació i acompanyament organitzacional
Propostes per afrontar els reptes constants de la vida cooperativa així com connectar amb el seu sentit profund.

A Fil a l'agulla creiem que treballar en els conflictes, les relacions interpersonals i la diversitat dins les organitzacions contribueix de manera significativa a la realització de la seva pròpia visió i el seu sentit de fons, així com a assolir i superar els objectius creatius, financers i productius que s’hagin marcat.

Els serveis que oferim contribueixen tant a afrontar els reptes constants de la vida cooperativa com a connectar amb el sentit profund que inspira l'organització: acompanyament organitzacional, gestió de conflictes, organització i facilitació externa de reunions, assamblees i jornades, assessorament i acompanyament personalitzat, formacions (lideratge, gestió de conflictes, treball en equip i cohesió de grup, facilitació de reunions, comunicació eficaç, presa de decisions de qualitat, consens, participació interna, gestió de reunions i assamblees). 

Les cooperatives federades que sol·liciteu els nostres serveis us veureu beneficiades amb un descompte del 10%. Ajustem les propostes a les necessitats de cada cooperativa.