Material de protecció

Xarxa » Marketplace » Material de protecció
Gel hidroalcohòlic, mascaretes i més

La cooperativa Social Penedès proposa a totes les cooperatives de treball federades, sigui quin sigui el seu tamany, un descompte en els seus productes i serveis. 

En temps de COVID19, proposen material específic de protecció, EPI, per garantir la màxima seguretat. 

Específicament podeu trobar-hi Gel Hidroalcohòlic de diferent format, mascaretes quirúrgiques, i FFP2 en Estoc i que es poden servir en 48 hores.

Les condicions del  transport s’han de verificar amb la cooperativa.