Oferta de feina a la Fundació Seira

Xarxa » Marketplace » Oferta de feina a la Fundació Seira
Busquem una persona tècnica responsable de la gestió del patrimoni i de la política financera i d’inversions de la Fundació Seira.

 

TASQUES PRINCIPALS

 • Gestió del patrimoni: seguiment de les inversions financeres i de les posicions vigents, Identificació, negociació i operativa d'inversions (adquisicions de capital, fons d'inversió, dipòsits a termini, fons garantits, títols participatius, inversions no financeres (immoble), etc.)
 • Configuració i posada en marxa de nous instruments de finançament en col•laboració amb altres entitats financeres de l’ESS, així com seguiment dels actuals (crèdits, avals, préstecs, etc).
 • Participar en la representació de la Fundació en els comitès de riscos i consells d'administració de les entitats participades.
 • Gestió del programa d'orientació financera a cooperatives de treball: acompanyament professional en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades.
 • Gestió de programes diversos de foment i creixement cooperatiu.

 

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS

 • Llicenciatura / grau en ADE o Ciències Econòmiques.
 • Elevat nivell de coneixement de finances i política d’inversions.
 • Coneixement del cooperativisme (realitat, estructura i funcionament).

 

EXPERIÈNCIA

 • Preferible experiència en la gestió financera, de patrimoni i de política d’inversions en cooperatives i/o entitats de l’ESS.

 

HABILITATS i COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Visió estratègica.
 • Facilitat per anàlisi i diagnosi empresarial.
 • Capacitat de negociació
 • Responsabilitat i autonomia
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Persona resolutiva i proactivitat
 • Compromís i empatia
 • Es valorarà coneixement i/o experiència del sector cooperatiu i de l’ESS.

 

S’OFEREIX

 • Contracte indefinit a jornada completa.
 • Jornada laboral: 40 hores a la setmana.
 • Data d'incorporació: Abril 2020
 • Salari: 28.800 euros bruts anuals.