CA | EN

Estructura

Les cooperatives de treball són al centre de l'acció de la Federació, governada per un Consell Rector escollit a l'Assemblea

El Consell Rector és responsable d'establir els àmbits d’actuació de la Federació, en base al pla estratègic, ratificat per l’Assemblea. El Consell Rector supervisa i acompanya la tasca de l’equip tècnic. A banda, el Consell Permanent, composat per membres del consell rector, és responsable del seguiment regular i de la gestió ordinària. La seva tasca és avaluada de forma transparent i accessible a través dels informes dels interventors de comptes.

Temàtiques Federació Any 2012