CA | EN

Consell Permanent

  • Guillem Llorens, de la cooperativa Sepra, amb el càrrec de President i responsable de l’àrea de representativitat. 

  • Gemma Garcia, de la cooperativa Delta, com a copresidenta, amb el càrrec de Vicepresidenta Primera i responsable de l’àrea de participació.

  • Carme Giménez, del Grup Ecos, amb el càrrec de Vicepresidenta Segona i responsable de l’eix feminisme.

  • Raimon Gassiot, de la cooperativa Coop57, amb el càrrec de Vocal i responsable de l’eix sector.

  • Marc Roma, Grup Som, amb el càrrec de Vocal i responsable de l’àrea de visibilitat.

  • Valentí Valencia, del Col·lectiu Ronda, amb el càrrec de Vocal i responsable de l’àrea d’enfortiment i creació.

  • Sònia Cruz, de la cooperativa Actua, amb el càrrec de Secretària i responsable de l’eix territori

  • Raquel León, de la cooperativa Barabara, amb el càrrec de Vocal, com a representant de la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social.

Temàtiques Federació Any 2012