CA | EN

Al bloc: Ensenya el cor

12 novembre 2012
Jordi Ribas, Xarxa d’Economia Solidària

Cada vegada sentim parlar més de la Responsabilitat Social Corporativa. Sovint observem com grans companyies que destaquen per les actuacions depredadores amb el territori, per explotar els treballadors i abusar dels clients, apareixen en anuncis però també en memòries, webs i estudis, com les garants de la responsabilitat social i la transparència. La perversitat és doble en aquells casos en què els auditors i certificadors pertanyen a les empreses vinculades de manera directa o indirecta amb les entitats auditades.
 

 

 

Temàtiques Federació Any 2012
Autor / Font 
Ara Cooperatives