CA | EN

Barcelona, Sant Cugat i Girona, ciutats que emprenen amb el cooperativisme

25 juliol 2014

Barcelona Activa informa els emprenedors sobre la fórmula cooperativa i els assessora si volen crear-ne una

Sant Cugat té un concurs per a crear cooperatives i el premi és el suport a la creació i una aportació econòmica

Girona realitza xerrades sobre cooperatives a prescriptors, com gestors i assessors d'empresa

La FCTC organitza cada quinze dies sessions de formació sobre creació de cooperatives

Alguns ajuntaments s'han dotat de potents organitzacions per a fomentar l'emprenedoria. En aquest procés el cooperativisme és una de les propostes de les quals s'informa perquè es considera una opció útil a l'hora de crear un nou projecte. Als interessats se'ls comunica quin és el model d'empresa cooperativa, quines diferències hi ha amb altres formes societàries, quins tràmits s'han de seguir per constituir cooperatives i quins són els avantatges suposa crear-ne una.

Llegiu l'article al web El Diario.es Catalunya Plural

Temàtiques Creació Any 2014
Autor / Font 
El Diario.es. Catalunya Plural