CA | EN

El cooperativisme aporta sentit a la feina que fas

29 abril 2016

Arç és una cooperativa de mediadors i consultors d’assegurances que va començar als anys 80. Avui dia està especialitzada en l’economia social, el món associatiu i les energies renovables. Té 15 treballadors, 13 dels quals en són socis. Un d’ells és Alfonso Bolado que, amb la consciència de militància des del treball i convençut que cal crear un mercat social, veu en el negoci assegurador una forma de transformació, recuperant el seu esperit originari de comunitat i solidaritat. Explica què significa introduir criteris ètics i de responsabilitat en el món de les assegurances i el necessari creixement de l’economia solidària com a forma de transformació social davant de la “cultura ultraliberal i individualista”.

Llegiu l'entrevista completa

Temàtiques Comunicació Any 2016
Autor / Font 
Crític