CA | EN

Cooperar per innovar

28 febrer 2017

Superada la barrera de la concepció tradicionalista d’innovació, vinculant-la gairebé en exclusiva a la innovació tecnològica, les societats empresarials, principalment les empreses socials, han posat de manifest l’amplitud d’àmbits en què la innovació té un paper clau per a la sostenibilitat socioeconòmica, tant dels territoris com de les empreses.

Llegir tot l'article de Joan Segarra

Temàtiques Iniciativa Social Any 2017
Autor / Font 
SocialCat