Estudi: Economies transformadores i cooperativisme

Recursos » Estudi: Economies transformadores i cooperativisme
Escrit per: Olga Ruiz
Comparteix:

Aquest informe té per objectiu descriure les economies transformadores i la seva relació amb el cooperativisme; identificar-ne els actors, les característiques i, sobretot, els camins potencials que obren per al sector cooperatiu, tant pel que fa a possibles espais de col·laboració com a les oportunitats de mercat.

L'informe és un encàrrec de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), i ha estat elaborat per l’equip d’Alternativas Económicas,