Apadrinament cooperatiu

Suport » Apadrinament cooperatiu

Un programa d'enfortiment basat en el suport mutu entre cooperatives federades. Una oportunitat per a cooperatives de nova creació L'ocasió de compartir aprenentatges i de participar a la xarxa de Cooperatives Mentores .

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu és una iniciativa de mentoratge a les cooperatives que inicien el seu recorregut. Aquelles empreses amb més trajectòria i experiència acompanyen a les noves cooperatives durant un any amb l'objectiu de contribuir a la seva consolidació i al foment dels valors cooperatius.

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu és una iniciativa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que compta amb el suport de la Fundació Autoocupació.

Actualment ens trobem a la segona edició del Programa, que compta amb la novetat de la creació de la Xarxa de cooperatives Mentores, un espai de col.laboració entre totes les cooperatives mentores que busca compartir recursos i enfortir-se per oferir millor acompanyament. 

Durant un any les cooperatives de nova creació o amb necessitats específiques que han estat seleccionades per participar al programa d'Apadrinament Cooperatiu rebran l'acompanyament de cooperatives de la Xarxa de Mentores. 

Fases del programa d'Apadrinament Cooperatiu 

  1. Selecció de les persones participants. Entrevistes a les cooperatives interessades a participar al programa. S'analitzen les necessitats de les cooperatives apadrinades així com l'experiència i habilitats de les cooperatives mentores.
  2. Formació. Totes les persones participants al programa rebran una formació específica sobre el funcionament i metodologia del programa.
  3. Matchings entre cooperatives apadrinades i mentores. Segons les necessitats i habilitats detectades, el programa proposarà parelles ideals de cooperatives que treballaran juntes un any. 
  4. Relació d'apadrinament: Les diferents parelles cooperatives treballen els temes necessaris de forma conjunta amb el suport i seguiment del programa.
  5. Tancament. Després d'un any de programa, caldrà fer una valoració final de l'experiència.
  6. Com participar al programa?

    La segona edició del programa d'Apadrinament Cooperatiu està en marxa. Amb tot, si desitgeu participar-hi o voleu més informació contacteu la Cristina Delgado: cristina@cooperativestreball.coop
Etiquetes: apadrinament

Continguts relacionats