Programa de foment del cooperativisme

Suport » Programa de foment del cooperativisme

Una iniciativa per donar suport als projectes de cooperatives federades.

El nou Programa anual de foment del cooperativisme és una iniciativa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que dona suport a projectes impulsats per cooperatives federades. 

Resolta la convocatòria 2020

Finançat a partir del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (FEPC) procedent de les cooperatives dissoltes o transformades, el nou Programa anual de foment del cooperativisme acompanyarà projectes o accions que incloguin, com a mínim, una dels següents àmbits i eixos. 

Àmbits temàtics

  • Gestió del coneixement i formació en l’àmbit cooperatiu
  • Promoció, creació i enfortiment de cooperatives
  • Transformació social

Eixos tranversals

  • Intercooperació
  • Arrelament local, compromís amb la comunitat i feminisme

 

La convocatòria 2020 del Programa anual de foment del cooperativisme compta amb un pressupost de 250.000 €.

L’import mínim que es pot sol·licitar per a cada projecte és de 10.000 €

Els projectes s’han d’iniciar i acabar prioritàriament durant l’any natural de la convocatòria i han de tenir una extensió mínima de 6 mesos.

 

Documentació 

 Si desitgeu més informació, contacteu la Cristina Delgado: cristina@cooperativestreball.coop 

Etiquetes: suport

Continguts relacionats