Beques de Seira

Suport » Recursos » Beques de Seira
Comparteix:

La Fundació Seira convoca anualment ajuts per acompanyar la formació de cooperativistes amb beques adreçades a millorar les competències professionals de les persones sòcies i/o treballadores de les cooperatives de treball federades, en els àmbits de la gestió econòmica i financera, de l’emprenedoria i de la innovació social.

Requisits de les persones candidates per poder-se’n beneficiar

 1. Tenir un vincle societari o laboral amb la cooperativa amb un any mínim d'antiguitat treballant-hi a jornada completa.
 2. Utilitzar la beca per a cofinançar estudis vinculats amb la gestió econòmica i financera, l’emprenedoria i la innovació social, que no comptin amb altres ajuts de la Fundació Seira.  
 3. La cooperativa ha de formar part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i estar al dia de les obligacions.

 Condicions de les beques

 1. La beca cofinançarà fins al 50% del cost d’enguany del programa formatiu, amb un topall màxim de 750€ per persona sòcia i/o treballadora.
 2. L’import màxim per empresa cooperativa serà de 2.500€.
 3. El programa formatiu es podrà dur a terme de forma presencial o online, a qualsevol universitat, escola o centre acreditat.
 4. Les beques es concediran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds, i fins que s’esgoti el pressupost assignat per a la present convocatòria.

 Obligacions per part de les persones becades

 1. Signar un conveni entre la Fundació Seira i l’empresa cooperativa.
 2. Aportar el DNI de la persona beneficiària.
 3. Aportar el document de la inscripció o matrícula.
 4. Aportar el justificant de pagament.
 5. Aportar informe o document que acrediti l’aprofitament de la formació. 

Per demanar la beca de la Fundació Seira, envieu un correu electrònic a monica@cooperativestreball.coop 

 

Continguts relacionats