Una cooperativa?

Suport » Una cooperativa?

Una cooperativa és una empresa basada en principis democràtics i en la qual els socis i les sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats, en funció de l'activitat realitzada.

relacions societàries

En una cooperativa de treball els socis i sòcies estableixen relacions societàries (no pas laborals) entre ells i amb l’empresa. L’innovador model de gestió de la cooperativa es basa en principis i no en la cerca del lucre a qualsevol preu. 

Si voleu conèixer la resta de models i formes cooperatives aneu a la Confederació de Cooperatives de Catalunya

promouen la participació

L'element que fa que una cooperativa sigui única és que són empreses propietat de les persones que en són membres, que participen de la propietat, la gestió i els resultats. En una cooperativa, les persones sòcies tenen veu i vot i les seves opinions compten. Les cooperatives s'inscriuen en una cultura empresarial que contribueix a fer créixer les persones i construir una societat millor.

més arrelament al territori

Les cooperatives solen identificar-se intensament amb el seu entorn, comprometre’s amb el territori on treballen i amb les persones que hi viuen. La proximitat i l'arrelament de les cooperatives faciliten la resposta a les necessitats generades per l'entorn i activen la seva capacitat d'innovació.

Etiquetes: