Eix Feminisme

Xarxa » Eix Feminisme

Una comissió transversal, oberta a la vostra participació, composada per cooperativistes, equip tècnic i Consell Rector.

Eix feminisme

L’Eix feminisme és un dels eixos transversals de l’acció del Consell Rector de la Federació de  Cooperatives de Treball de Catalunya.

Format per persones representants del Consell Rector i de l’equip tècnic i representants de cooperatives, l’Eix feminisme es reuneix regularment per coordinar actuacions en tres àmbits: intern, intercooperatiu i extern. L'eix promou una comissió de treball a la qual s'hi integren cooperatives federades, que es reuneix periòdicament per detectar temes d’interès conjunt i fer un seguiment del pla de treball. Qualsevol cooperativa pot formar part de la comissió feminismes de la Federació. 

Escriviu-nos si voleu posar-vos en contacte amb la comissió.

Una de les accions de l'Eix feminisme ha estat l'elaboració del Pla d'Igualtat de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Etiquetes: Feminisme