Eix Territori

Xarxa » Eix Territori

Coneixeu un dels eixos transversals de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

L’Eix Territori és un dels eixos transversals de l’acció del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. La seva creació respon a l'objectiu d'acostar la Federació a tots els territoris i que totes les cooperatives federades es sentin pròximes independentment de la seva ubicació territorial.

Com tots els eixos transversals, el de Territori està format per persones representants del Consell Rector i de l’equip tècnic. L’Eix Territori es reuneix regularment per coordinar actuacions en tres àmbits:

  • Afavorir l’aproximació als territoris.
  • Afavorir la cooperativització dels Ateneus Cooperatius i treballar de la mà.
  • Potenciar polítiques públiques locals que afavoreixin el cooperativisme.

 

Grup de Ruralitat

L'Eix Territori promou trobades i grups de treball, com ara el que està enfocat a cooperativisme i ruralitat, que ha fet diverses trobades entre cooperatives federades per detectar temes d’interès comú i desenvolupar un pla de treball conjunt. 

Escriviu-nos si voleu participar al grup de treball "cooperativisme i ruralitat" o fomentar una trobada al vostre territori.

 

Referents territorials cooperatius

Les cooperatives referents al territori són un punt focal que contribuirà a identificar dinàmiques i necessitats a 14 teritoris catalans, que coincideixen amb la distribució dels Ateneus Cooperatius, amb qui la Federació treballa coordinadament per a fomentar el cooperativime. Més informació.

 

Campanya 10 mesures per cooperativitzar els municipis

La campanya de les 10 Mesures per cooperativitzar els Municipis es va posar en marxa en el context de les eleccions municipals de maig de 2019 i va permetre articular sinèrgies i aliances amb ens locals per a promoure el cooperativisme. Les propostes reconeixen la feina feta des de les administracions locals que entenen el cooperativisme i l'economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària.

Llibret 10 mesures

Etiquetes: Territori