Grups on participar

Xarxa » Grups on participar

Us proposem espais d'intercanvi i relació entre cooperativistes.

Eix feminisme

L’Eix feminisme és un dels eixos transversals de l’acció del consell rector de la Federació de  Cooperatives de Treball de Catalunya. Format per persones representants del consell rector i de l’equip tècnic, l’eix feminisme es reuneix regularment per coordinar actuacions en tres àmbits: intern, intercooperatiu i extern.

L'Eix feminisme promou una comissió de treball sobre feminismes, formada per cooperatives federades, que es reuneix periòdicament per detectar temes d’interès conjunt i fer un seguiment del pla de treball. Qualsevol cooperativa pot formar part de la comissió feminismes de la Federació. Consulteu l'agenda per a conèixer les propostes de trobada. 

Escriviu-nos si voleu posar-vos en contacte amb la comissió.

<

Etiquetes: Participació