Baròmetre Cooperatiu

El Baròmetre Cooperatiu és l'estudi anual del cooperativisme, impulsat per la Federació.

Què és el Baròmetre Cooperatiu?
El Baròmetre Cooperatiu és una iniciativa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que cada any presenta una radiografia de les cooperatives federades. S'elabora des de 2014. 

Mitjançant una enquesta enviada a les cooperatives federades, es recullen dades que són essencials per a configurar o valorar la nostra acció, alhora que disposar d'una percepció real del moment que viuen les cooperatives.

Se n'elaboren dues versions: una de totes les cooperatives federades de Catalunya, i una altra de Barcelona. L'estudi sempre es basa en les dades de l'any anterior.

Per participar en el Baròmetre Cooperatiu del 2024 (on recollim dades de l'any 2023) ho podeu fer a través d'aquest enllaç. (el codi d'accés és el NIF de la cooperativa amb la lletra en majúscules i sense separacions). Teniu fins el 17 de maig per respondre les preguntes.

Baròmetres de les cooperatives

Baròmetre Catalunya 2023      Baròmetre Barcelona 2023

Baròmetre Catalunya 2022      Baròmetre Barcelona 2022

Baròmetre Catalunya 2021      Baròmetre Barcelona 2021

Baròmetre Catalunya 2020      Baròmetre Barcelona 2020

Baròmetre Catalunya 2019      Baròmetre Barcelona 2019

Baròmetre Catalunya 2018      Baròmetre Barcelona 2018

Baròmetre Catalunya 2017      Baròmetre Barcelona 2017

Baròmetre Catalunya 2016      Baròmetre Barcelona 2016

Baròmetre Catalunya 2015

Baròmetre Catalunya 2014